Forberedelse og pædagogik er nøglen til digital transformation i Vallensbæks folkeskoler

Digitalisering handler ikke om it-indkøb, men om omtanke og kulturforandring. I Vallensbæk Kommune har pædagogik, og tydelige politiske prioriteringer, banet vejen for et effektivt løft af folkeskolernes brug af digitale værktøjer i undervisningen.

De danske kommuner er forpligtet til at sikre, at alle elever i den danske folkeskole har digital adgang. Hvordan den enkelte kommune løfter denne opgave, er meget forskelligt. 

Det akutte pres, som Corona-pandemien i 2020 har lagt på skolerne, har gjort digitaliseringsgraden til en meget synlig og væsentlig faktor i den daglige undervisning. Lærere skulle undervise på en helt anden måde, end de var vant til, før alle blev sendt hjem. Og gode digitale redskaber, samt erfaring med digitale læringsmetoder, har haft stor betydning for undervisningens kvalitet. Kommuner, der i tide har investeret i ægte digital transformation, har virkeligt kunnet mærke, at de har fået noget for pengene.

Egen computer til alle elever

I Vallensbæk Kommune syd for København blev det i slutningen af 2019 besluttet at styrke it-kompetencerne blandt elever og lærere yderligere, og indsatsen blev prioriteret fra politisk side:

For at understøtte alle elevers digitale muligheder skulle alle elever nu have deres egen computer, som de måtte have med hjem i fritiden, i stedet for, som hidtil, at skulle bruge skolens computer-klassesæt.

Det var en stor mundfuld for it-afdelingen. De skulle lægge en plan for at få computere gjort klar og operationelle til 2.500 børn og unge. Computere, som eleverne skulle have med hjem, og som it-afdelingen dermed mistede den fysiske kontrol over, når først de lå i skoletaskerne og raslede rundt sammen med makrelmadderne og fodboldstøvlerne.

”Vi er en mindre kommune, og vi er kun få mand ansat i it-afdelingen, så det var en væsentlig del af udfordringen at finde ud af, hvordan vi kunne automatisere mest muligt – både i forbindelse med udrulning og daglig drift,” fortæller Johnny Schnegelsberg-Laursen, IT-drift og udviklingsleder, Center for IT og Digitalisering i Vallensbæk Kommune. Kommunen valgte at give de yngste børn – indskolingens 0.–3. klasser – iPads. Men fra 4. klasse og op skulle eleverne have pc’er: 

”Vi ville have, at de skulle møde det, de kommer til at møde i deres videre arbejds- og uddannelsesliv. Og vi er en Windows-kommune, så vi ville ikke gå Chrome-vejen,” forklarer Johnny Schnegelsberg-Laursen.

Johnny Schnegelsberg-Laursen
IT-drift og udviklingsleder, Center for IT og Digitalisering i Vallensbæk Kommune

2.500 maskiner og 19 paller pap

Johnny Schnegelsberg-Laursen sparrede med konsulenter fra CTGlobal om, hvad den bedste løsning ville være i forhold effektiv udrulning og drift. CTGlobal har implementeret mange teknologi-løsninger i kommunen, og kender derfor både infrastrukturen og it-afdelingens kompetencer indgående. Sammen kom de frem til, at udrulningen kunne klares ved hjælp af Autopilot og Intune:

”Vi har brugt Intune i mange år, men kun til vores mobil-enheder. Vi ville gerne overføre Apple-udrulningsmetoden til vores Windows-verden, og så fortalte CTGlobal os om Autopilot. Hver skole skulle have 400-550 enheder – den største skole, med 550 enheder rullede vi ud på en enkelt dag, takket være Autopilot. Og samtlige 2.500 enheder blev rullet ud på kun tre dage – inklusive udpakningen, som i øvrigt genererede 19 paller pap!”, fortæller Johnny Schnegelsberg-Laursen.

Så selve udrulningen gik hurtigt, men it-afdelingen havde også gjort sig umage i forberedelsen – og blandt andet brugt en del tid på at trimme setuppet: 

”Mange af de ting, som vi har været vant til let at kunne lave via group policies og SCCM, er mere begrænsede, eller skal laves på andre måder, i Intune. Så det har været spændende, men også udfordrende og tidskrævende, at nå frem til et resultat, som vi var tilfredse med,” siger Johnny Schnegelsberg-Laursen.

CTGlobals Kent Agerlund, som rådgav Vallensbæk Kommune, beskriver hvordan kravene til udrulningen af computerne, samt det faktum at de både skal kunne anvendes af eleverne i skolen og derhjemme, udstiller en række af de begrænsninger, der findes med traditionel pc-drift i dag:

”Elevernes pc’er er ikke bundet til specielle netværk, og sidder ikke opkoblet bag kommunens firewall. De er forbundet via internettet, og skal derfor kunne administreres igennem internettet. Med Microsoft Intune – Microsoft Endpoint Manager som det er omdøbt til – opnår Vallensbæk præcis den fleksibilitet i deres administration af maskinerne, de har brug for, uden at gå på kompromis med hverken datasikkerheden eller elevens brugeroplevelse, på den enkelte pc,” siger Kent Agerlund, medstifter og partner i CTGlobal.

Kent Agerlund
Founder og Principal Consultant hos CTGlobal. Microsoft Regional Director og Microsoft MVP in Enterprise Mobility.

Drift i skoletasken

Et er, at få computerne rullet ud til alle børnene – noget andet er, hvordan man vedligeholder dem i det daglige: Eleverne tager pc’en med hjem, og derhjemme skal de have adgang til præcis det samme, som når de sidder ovre i skolen. Det er særligt vigtigt, når alle i længere perioder skal klare alt skolearbejde hjemmefra. Det klares med Office365 og med den cloud-baserede print-software fra Printix, så de kan sende til print hjemmefra. Printene ligger så klar til dem, når de kommer over i skolen. 

”Men maskinerne skal jo driftes. Og her var vores bekymring: Når maskinerne begynder at ’slamme til’, og vi skal foretage fejlfinding, hvordan gør vi så? Hvis vi har en elev, hvis maskine ikke virker ligesom de andres, hvad gør vi så? Der har vi besluttet, at hvis der er problemer med en maskine, så kan den bare nulstilles af eleven selv,” forklarer Johnny Schnegelsberg-Laursen. 

Så uanset hvor man er, skal man kunne servicere sig selv. Og der har endnu ikke været problemer – ingen har endnu haft behov for at nulstille:

”Vallensbæk Kommune er en nærværs- og dialog-baseret organisation. Det betyder, at vi lynhurtigt hører det på vandrørene, hvis der er noget der ikke virker – enten fra eleverne, fra lærerne, ledelserne eller forældrene. Så vi ville vide det, hvis der var noget der ikke virkede. Alle virker glade, og den feedback vi fik på selve udrulningen var meget positiv,” konkluderer Johnny Schnegelsberg-Laursen med tilfredshed i stemmen. 

Vallensbæk har indkøbt Lenovo-maskiner. På grund af Corona-pandemien blev udrulningen af den nye maskinpark udskudt til september – det betød til gengæld, at eleverne har fået de allernyeste modeller.

Pædagogikken: Teknologi er ikke noget i sig selv

Det øgede fokus på digitalisering har stillet store krav til undervisningsmetoderne, og Vallensbæk Kommune gør en særlig indsats for at sætte værdien af teknologien først, ikke teknologien selv: 

”Teknologi er ikke noget i sig selv. Hammer og pensel kan ikke noget i sig selv. Lærerne får derfor ikke en teknisk vejledning, men en vejledning i, hvordan teknik kan understøtte at man bliver god til at læse, god til matematik. Ikke et kursus i Teams, men sparring i læring og pædagogik – sparring i indholdet, i forberedelsen, i undervisningen,” forklarer Thomas Ankler, Faglig Leder af Digitalisering for 0-18 års området i Vallensbæk Kommune, der har arbejdet med digital transformation i mange år.

”Man kan jo ikke bare føre undervisningen over på Microsoft Teams i skala 1:1, og man kan ikke bare sætte strøm til en bog,” siger han, og uddyber:

”De digitale redskaber giver nogle nye og spændende muligheder, hvis man lærer at bruge dem rigtigt. Det handler netop om at forstå, hvad det er, redskaberne kan bidrage med. En pensel er jo bare en pensel, når den ligger der på bordet. Det er op til brugeren – håndværkeren, kunstneren – at få gode resultater ud af den. Det er præcis det samme med digitale værktøjer: Hvordan læsetræner man digitalt? Hvordan udnytter man de ressourcer, der ligger i, at have stavekontrollen og excel-arket med på holdet? Og lige så vigtigt: Hvornår lægger man digitale værktøj til side, og kaster sig i stedet over papmaché og graver i mudder, fordi de analoge virkemidler virker bedst i den konkrete situation?”.

Faglige fyrtårn og praksisfællesskaber

Thomas Ankler og hans team benytter sig i høj grad af praksisfælleskaber og faglige fyrtårne, når de skal hjælpe lærerne på vej: 

”Man kan ikke adskille læring fra praktik, og vi har de seneste år fokuseret på at udvikle og uddanne i læringsmetoder,” siger han. Han understreger, at man som offentlig organisation kan have gavn af at betragte sig som en forretning, forstået på den måde, at man fokuserer på behovet for at skabe værdi hele vejen rundt i det daglige virke:

”Vi har gjort digital transformation til et forretningskritisk område for Vallensbæk Kommunes børne- og ungeområde – igennem hele organisationen er der en anerkendelse af, at vi har ansvar for at uddanne og forme unge mennesker, en interesse i at tiltrække og fastholde dygtige undervisere og pædagoger, og forstå, hvordan man gebærder sig med teknologien,” slutter Thomas Ankler.

Hvad fik Vallensbæk lavet?

  • 2.500 enheder rullet ud til alle folkeskoleelever i slutningen af september 2020. 
  • (1.500 Windows/Autopilot. 1.000 iPads).
  • Udrulning tog tre dage. 
  • Software: Microsoft Autopilot, Intune, Office365. Printix.
  • Hardware: Lenovo laptops.
  • Vallensbæk indkøbte maskiner med fabriksinstalleret Windows, men strippet for alt andet software, og klargjort til Autopilot. Dermed skulle maskinerne blot tændes, og indrullede sig ved opstart i kommunens Intune, og fik installeret det udvalgte software.

Om Vallensbæk

  • 16.663 indbyggere
  • 3 skoler
  • Vallensbæk Kommune har den største andel af småbørn i Danmark. Aldersgruppen 0-5-årige udgjorde i 2019 8,0 procent, mod 6,3% på landsplan, ifølge Danmarks Statistik.

About CTGlobal

CTGlobal is an IT consultancy and development company focused on cloud, data center, security and enterprise client management. The corporate HQ is in Denmark with offices in Norway, Estonia and the US. CTGlobal is Microsoft Gold Partner in Windows and Devices; Cloud Platform; Cloud Productivity; Datacenter; and Enterprise Mobility Management, and our experts speak and teach at leading international seminars and conferences.

For more information, visit www.ctglobalservices.com